LEAGUE MERCHED GATHOLIG

Rydym yn rhan o sefydliad cenedlaethol o ferched Catholig, sydd wedi ymrwymo i weithio yn eu plwyfi a'u cymuned.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd grŵp ac yn cefnogi gweithgareddau plwyf. Ond nid gwneud te a golchi llestri yn unig mohono; rhan bwysig o'n gwaith yw addysgu a chodi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n effeithio ar bob un ohonom wrth inni geisio byw allan ein ffydd. Mae ein bywyd ysbrydol yn bwysig iawn i ni, fel teulu neu adran sy'n gweddïo gyda'n gilydd, aros gyda'n gilydd.

Rydyn ni wrth ein bodd yn codi arian ar gyfer ein helusennau ein hunain ond hefyd eraill fel ymddiriedolaeth McMillan lle gwnaethon ni godi dros £ 250 yn ddiweddar mewn bore coffi. Dechreuodd yr adran eto yn ddiweddar ar ôl seibiant o 4 blynedd felly rydym yn dal yn agored i awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau.

Rydyn ni'n cwrdd ar ddydd Mawrth cyntaf y mis am 2pm yn Neuadd Stella Maris. Mae croeso i chi ymuno â ni am y cyfan neu ran o'n hamser gyda'n gilydd. Cysylltwch ag Alison ar Ffôn: 01502 587945 neu e- bostiwch am ragor o wybodaeth.